+44 (0) 1463 417707

Pakistan - The Old Silk Route

Passu Glacier

Karakoram Highway to Kyrgyzstan

Leaving Karimabad

Karakoram Highway to Kyrgyzstan

Road from Shishal, Pakistan

Video Gallery:
Karakoram Highway Cycling Holiday

Karakoram Highway