+44 (0) 1463 417707

Road from Shishal, Pakistan

Pakistan - The Old Silk Route

Karakoram Highway to Kyrgyzstan

Leaving Karimabad

Passu Glacier

Karakoram Highway to Kyrgyzstan

Photo Gallery
Karakoram Highway Cycling Holiday

Karakoram Highway